Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Skip to content
Menu
Ammattilaisille Koulutukset ja tapahtumat Meistä Yhteystiedot Pyydä tarjous

Tietosuojaseloste (markkinointirekisteri)

Tämä on Steripolarin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen markkinoinnin tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 30.5.2024.

1RekisterinpitäjäSteripolar Oy
Sinimäentie 8 B
02630 Espoo
09-417 606 00
steripolar@steripolar.fi
2Rekisteristä vastaava yhteyshenkilöTiina Muhonen
tiina.muhonen@steripolar.fi
3Rekisterin nimiSteripolar Oy:n CRM asiakasrekisteri
4Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitusEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde ja uusasiakashankinta / suoramarkkinointi).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

• Asiakassuhteiden ylläpito ja sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
• Steripolarin tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvien asiakaskäyntien suunnittelu, toteutus ja toteutuman seuranta
• Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttaminen
• Tuotteiden, palveluiden ja tapahtuminen markkinointi sekä näistä tiedottaminen
• Yrityksen säännönmukainen viestintä mm. uutiskirjein
• Asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi.
5Rekisterin tietosisältöRekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Tunnistetiedot:
• nimi
• työtehtävä / titteli
• rooli päätöksentekijänä
• henkilön puhelinnumero
• sähköpostiosoite

Muut tiedot:
• henkilön työpaikan nimi
• henkilön työpaikan osoite

Lisätiedot:
• asiakaskäyntiin sekä asiakassuhteeseen, tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot

Tiedot säilytetään Steripolar Oy:n CRM-järjestelmässä toistaiseksi tai niin kauan, kun henkilö on siinä tehtävässä, johon liittyen hänen henkilötietojaan käytetään henkilötietojen käsittelyn mukaiseen tarkoitukseen tai henkilö pyytää tietojensa rajaamista tai poistamista tämän tietosuojaselosteen mukaisesti (katso kohdat: tarkastusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet).
6Säännönmukaiset tietolähteetRekisteriin tallennettavat tietoja kerätään Steripolarin solmimista asiakassopimuksista.

Tietoja kerätään lähtökohtaisesti henkilöltä itseltään mm. www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, näyttely- ja messutapahtumista sekä asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa itse tietojaan.

Tämän lisäksi saatamme saada tietoja yhteistyökumppaneiltamme.
7Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleKäytämme luotettuja ulkoisia palveluntuottajia, joille voimme siirtää tietoja palvelun tuottamiseksi.  Tietoja voidaan luovuttaa seuraaville vastaanottajille:

Tapahtumajärjestäjälle tai järjestelyihin osallistuvalle kolmannelle osapuolelle koulutustilaisuuksien järjestämiseksi
-Asiakastyytyväisyyskyselyn ja uutiskirje-palvelun tuottajille
-Tarvittaessa viranomaisille


Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8Rekisterin suojauksen periaatteetRekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan ja niiden käyttöä rajataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään pilvipalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamistaJokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Pyynnöt tulee olla yksilöityjä ja pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Vastaamme pyyntösi tietojen korjaamisesta EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
10Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudetRekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen ja vastustaminen, mikäli kun henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun ja sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä syy vastustaa tietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vastaanottaa henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneella luettavissa olevassa muodossa ja siirrättää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn tulee huomioida, että emme voi poistaa kaikkia henkilötietoja esimerkiksi tilanteissa, joissa meillä on avoimia saatavia tai henkilötietojen käsittelylle on muita pakottavia, lainsäädännössä määriteltyjä tai hyväksyttyjä syitä (esim. laissa määritellyt tietojen minimisäilytysajat) tai ellei meillä ole huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää sinun etusi ja vapautesi tai ellei henkilötietojen käsittelyn jatkaminen ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai sellaista vastaan puolustautumiseksi.

Pyynnön tulee olla yksilöity ja pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa ja ilmoitamme sinulle, mikäli pyyntöäsi ei voida toteuttaa kaikilta osin.