Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Skip to content
Menu
Ammattilaisille Koulutukset ja tapahtumat Meistä Yhteystiedot Pyydä tarjous

Tietosuojaseloste (asiakasrekisteri)

Tämä on Steripolarin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.4.2018. Viimeisin muutos 26.4.2023.

1

Rekisterinpitäjä

Steripolar Oy
Sinimäentie 8 B
02630 Espoo
09-417 606 00
steripolar@steripolar.fi

2

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tiina Muhonen
tiina.muhonen@steripolar.fi
040-4877849

3

Rekisterin nimi

Steripolar Oy:n asiakasrekisteri

4

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän asiakassuhde.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen oikeudellinen peruste toteuttaa liiketoimintaa ja pitää yhteyttä asiakkaisiinsa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Tunnistetiedot:
• henkilön nimi
• puhelinnumero
• sähköposti

Muut tiedot:
• henkilön työpaikan nimi
• henkilön työpaikan osoite
• tilaushistoria ja muut tuotteisiin/palveluihin liittyvät tiedot

Asiakastietoja säilytetään sähköisessä muodossa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä toistaiseksi tai kunnes lain vaatima säilytysvelvollisuus täytetään.

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkaiden itsensä luovuttamia.

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään pilvipalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa sekä vastaanottaa henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneella luettavissa
olevassa muodossa ja siirrättää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).